نخ ماهیگیری

نتایج 1 تا 8 از کل 8 نتیجه
800,000 ﷼ نخ ماهیگیری سیماگو طول 100 متر ID-257
0.37 mm, 0.40 mm, 0.43 mm, 0.47 mm

900,000 ﷼ نخ ماهیگیری ابریشمی برند SIMAGO ID-158
0.31 mm, 0.35 mm

500,000 ﷼ نخ ماهیگیری SHIDAY طول 100 متر ID-104
0.35 mm
10آيتم هاي موجود

320,000 ﷼ نخ ماهیگیری Boss طول 100 متر ID-157
0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm
ناموجود

610,000 ﷼ نخ آب شور GT-R سایز 0.37mm طول 150 متر ID-278
0.37 mm
10آيتم هاي موجود

160,000 ﷼ نخ ماهیگیری نایلونی 50 متری متصل Daiwa talima ID-259
0.20 mm, 0.225 mm, 0.25 mm

ناموجود نخ ماهیگیری ابریشمی Trilene Berkley ID-159
0.36 mm
ناموجود

ناموجود نخ ماهیگیری MITCHELL طول 100 متر ID-105
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm
ناموجود

نتایج 1 تا 8 از کل 8 نتیجه