بازدید کننده گرامی، با توجه به برگزاری تور ماهیگیری توسط کمپینا، سفارشات از روز شنبه 9 بهمن ماه ارسال خواهد شد.

لوازم جانبی ماهیگیری

نتایج 1 تا 30 از کل 142 نتیجه
دوراهی ماهیگیری سایز 1 18,000 ریال ID-628
70آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 2 16,000 ریال ID-627
120آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 3 14,000 ریال ID-405
130آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 4 12,000 ریال ID-406
100آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 5 10,000 ریال ID-407
90آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 6 9,000 ریال ID-626
60آيتم هاي موجود

پرس مخصوص سیم بکسل سایز 20 بسته 10 تایی 70,000 ریال ID-533
9آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری نایلون iguana طول 100 متر -40%350,000 ریال210,000 ریال ID-652
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ابریشمی 5 رنگ دایوا J-BRAID طول 100 متر 1,400,000 ریال ID-612
0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm

نخ ابریشمی خاکستری Lron Man طول 100 متر 1,000,000 ریال ID-584
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

سرب ماهیگیری زیتونی وزن 100 گرم 100,000 ریال 324
ناموجود

نخ ابریشمی سبز Real Sport طول 100 متر 1,000,000 ریال ID-580
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

هرزگرد طرح فرانسوی برند FiveStar سایز 8 بسته ده تایی 320,000 ریال ID-287
3آيتم هاي موجود

سرب ماهیگیری زیتونی وزن 80 گرم 80,000 ریال ID-220
5آيتم هاي موجود

نخ ابریشمی ماهیگیری برند Seven Stars 1,000,000 ریال ID-574
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

هرزگرد طرح فرانسوی برند FiveStar سایز 2 بسته ده تایی 350,000 ریال ID-286
8آيتم هاي موجود

سرب ماهیگیری زیتونی وزن 60 گرم 60,000 ریال ID-219
10آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری ابریشمی JustRon 1,000,000 ریال ID-568
0.23 mm, 0.26 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm

سیم بکسل KAIDA بسته 72 تایی -20%1,600,000 ریال1,280,000 ریال ID-285
6آيتم هاي موجود

سرب ماهیگیری زیتونی وزن 40 گرم 40,000 ریال ID-218
7آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری نایلون JustRon طول 300 تا 500 متر 1,500,000 ریال ID-557
0.37 mm, 0.40 mm, 0.46 mm, 0.50 mm, 0.55 mm

سیم بکسل KAIDA طول 25 سانتیمتر 30,000 ریال ID-284
ناموجود

سرب ماهیگیری زیتونی وزن 30 گرم 30,000 ریال ID-217
31آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری نایلون Trolling Line طول 300 متر 1,100,000 ریال ID-509
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm, 0.60 mm

نتایج 1 تا 30 از کل 142 نتیجه