بازدید کننده گرامی، با توجه به برگزاری تور ماهیگیری توسط کمپینا، سفارشات از روز شنبه 9 بهمن ماه ارسال خواهد شد.

اتصالات (هرزگرد، دوراهی، سیم بکسل و ...)

نتایج 1 تا 30 از کل 31 نتیجه
دوراهی ماهیگیری سایز 1 18,000 ریال ID-628
70آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 2 16,000 ریال ID-627
120آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 3 14,000 ریال ID-405
130آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 4 12,000 ریال ID-406
100آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 5 10,000 ریال ID-407
90آيتم هاي موجود

دوراهی ماهیگیری سایز 6 9,000 ریال ID-626
60آيتم هاي موجود

پرس مخصوص سیم بکسل سایز 20 بسته 10 تایی 70,000 ریال ID-533
9آيتم هاي موجود

هرزگرد طرح فرانسوی برند FiveStar سایز 8 بسته ده تایی 320,000 ریال ID-287
3آيتم هاي موجود

هرزگرد طرح فرانسوی برند FiveStar سایز 2 بسته ده تایی 350,000 ریال ID-286
8آيتم هاي موجود

سیم بکسل KAIDA بسته 72 تایی -20%1,600,000 ریال1,280,000 ریال ID-285
6آيتم هاي موجود

سیم بکسل KAIDA طول 25 سانتیمتر 30,000 ریال ID-284
ناموجود

سیم بکسل KAIDA طول 20 سانتیمتر 28,000 ریال ID-283
20آيتم هاي موجود

سیم بکسل KAIDA طول 15 سانتیمتر 25,000 ریال ID-282
25آيتم هاي موجود

هرزگرد سایز 10 دربسته 10 تایی ناموجود ID-61
ناموجود

هرزگرد سایز 9 دربسته 10 تایی 170,000 ریال ID-60
ناموجود

هرزگرد سایز 8 دربسته 10 تایی 180,000 ریال ID-59
ناموجود

هرزگرد سایز 7 دربسته 10 تایی 190,000 ریال ID-58
13آيتم هاي موجود

هرزگرد سایز 6 دربسته 10 تایی 200,000 ریال ID-57
13آيتم هاي موجود

هرزگرد سایز 5 دربسته 10 تایی 210,000 ریال ID-56
12آيتم هاي موجود

هرزگرد سایز 4 دربسته 10 تایی 220,000 ریال ID-55
ناموجود

هرزگرد سایز 3 دربسته 10 تایی ناموجود ID-54
ناموجود

هرزگرد سایز 2 دربسته 10 تایی 240,000 ریال ID-53
15آيتم هاي موجود

هرزگرد سایز 1 دربسته 10 تایی 250,000 ریال ID-52
11آيتم هاي موجود

سیم بکسل ماهیگیری طول 25 سانتیمتر ناموجود ID-125
ناموجود

سیم بکسل ماهیگیری طول 20 سانتیمتر ناموجود ID-124
ناموجود

نتایج 1 تا 30 از کل 31 نتیجه