نخ ماهیگیری

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه
نخ ابریشمی خاکستری Lron Man طول 100 متر 850,000 ﷼ ID-584
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ابریشمی سبز Real Sport طول 100 متر 850,000 ﷼ ID-580
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ابریشمی ماهیگیری برند Seven Stars 850,000 ﷼ ID-574
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری ابریشمی JustRon 750,000 ﷼ ID-568
0.26 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm

نخ ماهیگیری نایلون JustRon طول 300 تا 500 متر 1,200,000 ﷼ ID-557
0.37 mm, 0.40 mm, 0.46 mm, 0.50 mm, 0.55 mm

نخ ماهیگیری نایلون Trolling Line طول 300 متر 1,100,000 ﷼ ID-509
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm, 0.60 mm

نخ ماهیگیری فلورکربن FTK طول 100 متر 600,000 ﷼ ID-504
0.40 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری نایلون YO-ZURI سایز 0.45 طول 300 متر 1,300,000 ﷼ ID-500
0.50 mm
3آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری نایلون CARP طول 100 متر 350,000 ﷼ ID-436
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری نایلون Power Upgrade طول 100 متر 350,000 ﷼ ID-431
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری نایلون Power Line طول 100 متر 350,000 ﷼ ID-427
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری نایلون Five Stare طول 100 متر 350,000 ﷼ ID-422
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm

نخ ماهیگیری سیماگو طول 100 متر 800,000 ﷼ ID-257
0.37 mm, 0.40 mm, 0.43 mm, 0.47 mm

نخ ماهیگیری ابریشمی برند SIMAGO 900,000 ﷼ ID-158
0.31 mm, 0.35 mm
ناموجود

نخ ماهیگیری SHIDAY طول 100 متر 500,000 ﷼ ID-104
0.35 mm
2آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری Boss طول 100 متر 320,000 ﷼ ID-157
0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm

نخ آب شور GT-R سایز 0.37mm طول 150 متر 610,000 ﷼ ID-278
0.37 mm
3آيتم هاي موجود

نخ ماهیگیری نایلونی 50 متری متصل Daiwa talima 160,000 ﷼ ID-259
0.20 mm, 0.225 mm, 0.25 mm

نخ ماهیگیری ابریشمی Trilene Berkley ناموجود ID-159
0.36 mm
ناموجود

نخ ماهیگیری MITCHELL طول 100 متر ناموجود ID-105
0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm
ناموجود

نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه